2015/08/18

در امتداد روند ۲۷ مرداد

خاهن حمایت مهمی را شکست - خپارس حمایت مهمی را تجربه میکند و نزدیک حدضرر است - خریخت به محدوده بازگشت نزدیک شد - پلاسک هم به حمایت یکساله نزدیک میشود - خاذین حساس شده - خاور نزدیک حدضرر
2015/08/17

در امتداد روند ۲۶ مرداد

ونفت حمایت مهمی را شکست - کفرا همچنان رنج ماند - بترانس سیگنال مجدد رشد را صادر کرد و حدضرر خود را ارتقاء داد - بکاب در حال پولبک به پرچم
2015/08/04

در امتداد روند ۱۳ مرداد

فایرا و حمایتهای 380 تا 390 - تکمبا داخل کانال رنج - کفپارس مشکوک به افت قیمت - کترام در محدوده حمایتی، اما نامساعد
2015/08/01

در امتداد روند ۱۰ مرداد

وبیمه: با شکست ۱۲۰ تومان به سمت هدف ۱۴۰ تومان حرکت خواهد نمود.   خکاوه: در تحلیل قبل گفتیم که به علت واگرایی مخفی مثبت انتظار یک […]
2015/07/28

در امتداد روند ۶ مرداد

خکاوه, وساپا، واتی، کماسه، پارسان، کفرا، حپترو، وانصار، خاور، وبصادر
2015/07/24

در امتداد روند ۳ مرداد

بررسی تکنیکی مختصر و مفید چند سهم بورسی خکاوه       در این سهم حمایت ۱۰۰-۱۰۲ تومان را داریم که میتواند نقش ناحیه برگشتی را بازی کند. با این […]
2015/07/22

در امتداد روند ۳۱ تیر

تحلیل مختصر چند سهم بورسی: خچرخش،غشصفا،خپارس،خاور،سمگا،پخش،وگردش،خشرق،آکنتور،ثاخت،ثتران،پترول،تاپیکو،غشاذر،شپدیس
2015/06/20

در امتداد روند ۳۰ خرداد

رمپنا,فسرب,سمگا,فمراد,وپترو,قنیشا,وگستر,کاذر
2015/06/13

در امتداد روند ۲۳ خرداد

بررسی مختصر و مفید چند سهم بورسی بکام        در نمودار سهم الگوی صعودی موچکی به نام پروانه تشکیل شده که انتظار می رود محدوده ۱۱۰ تومان […]