2015/06/06

در امتداد روند ۱۶ خرداد

پترول، ودی، غشاذر، تکمبا، خزامیا، خریخت، قنیشا، کرمان، ثشاهد
2015/06/02

در امتداد روند ۱۲ خرداد

بررسی سهام در چند خط: شتران - مبین - وبصادر - شاخص گروه خودرو - خساپا - خزامیا - خاور - خبهمن
2015/05/31

در امتداد روند ۱۰ خرداد

بررسی کوتاهی از سهام بازار بورس (بیش از 16 سهم بررسی شد)
2015/05/23

بررسی ۱۰ سهم در یک نگاه

بررسی روند سهام بازار و حمایتها و مقاومتهای مهم
2015/05/23
حمایت سهم

بررسی مقاومت و حمایت سهم ها در یک نگاه

حمایت سهم های بورس تهران و بررسی یازده سهم از گروه های مختلف بورس. بررسی سیگنالهای خرید و فروش سهام بررسی شده در این تحلیل.
2015/05/17

در امتداد روند ۲۷ اردیبهشت

تپکو، خگستر، دکوثر، شکربن، ونفت، خپارس، غالبر، ولغدر، فاذر، واتی
2015/05/13

در امتداد روند ۲۲ اردیبهشت ۹۴

بررسی سهام بسویچ - بمپنا - وپترو - خموتور - غپینو
2015/05/09

در امتداد روند ۱۹ اردیبهشت

کفپارس سهم در یک روند نزولی میان مدت قرار دارد که به نظر می رسد این روند همچنان ادامه داشته باشد. البته در نمای کوتاه مدت […]
2015/05/03

در امتداد روند ۱۳ اردیبهشت

کطبس، چکاوه، غمینو، تجار، وانصار، خمحرکه، خکاوه، تکمبا، ختراک، حکشتی