بلاگ

مارس 14, 2015

شاخص کل بورس تهران در مسیر رشد …

آنچه گذشت … در تحلیل قبلی، به احتمال بروز نوسانات تند و شدید د شاخص کل اشاره کردیم که این اتفاق تقریبا در روزهای پایانی هفته […]
مارس 6, 2015

شاخص کل بورس در آستانه نوسانات شدید

شاخص کل بورس تهران پس از مدتی نوسانات جانبی آماده تحرکات جدی تری شده.
ژانویه 11, 2015

بهترین نقطه بازگشت شاخص کل کجاست؟

شاخص در حال نزدیک شدن به حمایتی مهم است و واکنش به این محدوده با اهمیت است