۱۳۹۴/۱۱/۲۴
بررسی و تحلیل سهام بورس

در امتداد روند ۲۴ بهمن

بررسی مختصر و مفید تکنیکالی چند سهم بازار بورس
۱۳۹۴/۰۷/۱۹

در امتداد روند/۱۹ مهر

چند تحلیل کوتاه و مختصر از سهام در بازار بورس وبیمه، وپترو، خاور، سشرق، بترانس
۱۳۹۴/۰۵/۲۶

در امتداد روند ۲۶ مرداد

ونفت حمایت مهمی را شکست - کفرا همچنان رنج ماند - بترانس سیگنال مجدد رشد را صادر کرد و حدضرر خود را ارتقاء داد - بکاب در حال پولبک به پرچم
۱۳۹۴/۰۵/۰۴

نگاهی مجدد به بترانس

تحلیل تکنیکال بترانس در تحلیل گذشته جناب محمدپور به صعودی بودن روند سهم اشاره کردند. حال تصمیم داریم وضعیت فعلی سهم را بررسی کنیم. قیمت پس […]
۱۳۹۴/۰۴/۲۱

تحلیل تکنیکال بترانس – با ایران ترانسفو چه کنیم؟

نمودار ایران ترانسفو (بترانس) منتظر خبری است که اگر مثبت باشد و تایید شود میتواند باعث رشد قدرتمند با اهداف بسیار خوبی باشد.
۱۳۹۴/۰۳/۲۳

در امتداد روند ۲۳ خرداد

بررسی مختصر و مفید چند سهم بورسی بکام        در نمودار سهم الگوی صعودی موچکی به نام پروانه تشکیل شده که انتظار می رود محدوده ۱۱۰ تومان […]
۱۳۹۴/۰۳/۰۲

بررسی ۱۰ سهم در یک نگاه

بررسی روند سهام بازار و حمایتها و مقاومتهای مهم
۱۳۹۴/۰۱/۳۰

سیگنال خرید یک برقی …

بررسی حمایتها و بهترین نقطه خرید
۱۳۹۴/۰۱/۲۵

در امتداد روند ۲۵ فروردین

دجابر، پردیس، قاسم، بالاس، فاراک، تکمبا، خودرو، وبصادر، وبملت، ونفت، بترانس، فاذر، خشرق