۱۳۹۳/۰۹/۰۹

بترانس بر سر دوراهی انتخاب !

بترانس: در تحلیل ۴ آبان ماه به محدوده مناسب خرید در ۴۴۰ تا ۴۵۰ اشاره شد و انتظار می رفت که قیمت بتواند با عبور از […]
۱۳۹۳/۰۸/۰۴

محدوده قیمتی کم ریسک در بترانس

در تحلیل ۴ مهرماه ۹۳ این سهم بطور جامع بررسی گردید، بطوری که محدوده ۳۹۰ تا ۴۱۰ را برای خرید مناسب ارزیابی شد و اهداف میان […]
۱۳۹۳/۰۷/۰۴

بترانس در موقعیت احتمالی صعود بلند مدت

بترانس: در نمودار تعدیل شده با افزایش سرمایه و تایم هفتگی شاهد شکل گیری الگوی کاپ هستیم که خط سیگنال در ۷۳۰ واقع شده. اما با […]