۱۳۹۴/۱۱/۲۲
تحلیل مختصر و مفید و بررسی روند قیمتی سهام بورسی

در امتداد روند ۲۲ بهمن

تحلیل و بررسی روند قیمتی چهار نماد بمپنا، افرا، اعتلا و بساما
۱۳۹۴/۰۳/۲۳

در امتداد روند ۲۳ خرداد

بررسی مختصر و مفید چند سهم بورسی بکام        در نمودار سهم الگوی صعودی موچکی به نام پروانه تشکیل شده که انتظار می رود محدوده ۱۱۰ تومان […]
۱۳۹۴/۰۳/۱۰

در امتداد روند ۱۰ خرداد

بررسی کوتاهی از سهام بازار بورس (بیش از 16 سهم بررسی شد)
۱۳۹۴/۰۳/۰۲
حمایت سهم

بررسی مقاومت و حمایت سهم ها در یک نگاه

حمایت سهم های بورس تهران و بررسی یازده سهم از گروه های مختلف بورس. بررسی سیگنالهای خرید و فروش سهام بررسی شده در این تحلیل.
۱۳۹۴/۰۲/۲۳

در امتداد روند ۲۲ اردیبهشت ۹۴

بررسی سهام بسویچ - بمپنا - وپترو - خموتور - غپینو