۱۳۹۴/۰۷/۲۶

چشم انداز شاخص کل

شاخص کل بورس تهران برای صعودی پایدار نیاز به شکست مقاومت 63700 و 64700 دارد. هرگونه برگشتی پیش از این مقاومتها میتواند نگران کننده باشد.
۱۳۹۴/۰۶/۲۱

تحلیل جامع شاخص کل بورس تهران

درحالی که شاخص کل به حمایتهای بسیار مهم و حساسی نزدیک شده است، اما هنوز دلایل کافی و محکمی برای بازگشت به مدار رشد پیدا نکرده است.
۱۳۹۴/۰۶/۰۸

شاخص گروه سیمان

سهام گروه سیمانی را باید تحت نظر قرار داد. انتظار رشدی میان مدت در سهام این گروه وجود دارد.
۱۳۹۴/۰۶/۰۴

اما و اگرهای شاخص کل بورس تهران

در حالی که شرایط برای رشد پایدار شاخص کل مناسب نیست، اما انتظار برگشت کوتاه مدت از 63700 واحد وجود دارد.
۱۳۹۴/۰۵/۲۴

گروه فلزات اساسی در وضعیت نامطلوب

شاخص گروه فلزات اساسی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و مادامی که نتواند رکوردهای بالای 26500 واحد را ثبت کند، از ورود به سهام این گروه پرهیز خواهیم کرد.
۱۳۹۴/۰۵/۱۳

شاخص کل پشت مقاومت ۶۷۴۰۰ واحد سنگر گرفت

شاخص کل در کوتاه مدت به دو سطح 67400 و 66300 واحد حساس شده و شکست مقاومت میتواند رشد قدرتمندی را ایجاد کند.
۱۳۹۴/۰۵/۰۵

شاخص گروه برقی

شرایط رشد شاخص دستگاه های برقی به مقصد 335 هزار واحد وجود دارد و برای تحقق این هدف مقاومت 317 هزار واحد را پیش رو دارد.
۱۳۹۴/۰۴/۲۹

نگاهی به شاخص کل

مادامی که مقدار شاخص کل بورس تهران رکوردهای زیر 67400 را ثبت نکرده، انتظار بازگشت به مدار رشد با هدف 70500 و 71500 واحد وجود دارد.
۱۳۹۴/۰۴/۲۰

عبور از مقاومتهای شاخص

یکی از مقاومتهای شاخص کل که با شکسته شدن آن رشد شاخص تضمین خواهد شد، پیش روی شاخص بورس است. انتظار می‌رود بزودی مقاومتهای شاخص شکسته شود.