۱۳۹۴/۰۳/۲۴

گارد صعودی در قیمت دلار

در صورت محفوظ ماندن قیمت بالای 3300 تومان انتظار رشد قیمت وجود دارد.
۱۳۹۴/۰۳/۱۷

قیمت دلار از مقاومت مهمی گذشت

شکسته شدن مقاومت 3300 تومان در قیمت دلار در بازار ایران نشانه اولیه صعودی شدن قیمت میباشد.
۱۳۹۴/۰۳/۰۸

قیمت دلار در تعادل!

آنچه گذشت … در تحلیل قبلی به بازار رنج میان مدتی اشاره کردیم که کف این بازار را در نزدیکی ۳۲۵۰ تومان دنبال کردیم و این […]
۱۳۹۴/۰۳/۰۲

احتمال تداوم افت قیمت دلار!

آنچه گذشت …  در تحلیل قبلی به قوت گرفتن نزول قیمت تا ۳۲۵۰ اشاره شد و همچنین انتظار داشتیم قیمت در بازگشت به بالای ۳۳۰۰ تومان […]
۱۳۹۴/۰۲/۲۵

احتمال افت قیمت دلار تقویت شد!

قیمت دلار به زیر 3300 تومان نفوذ کرد.
۱۳۹۴/۰۲/۱۸

پایداری نرخ دلار چهار هفته ای شد

مادامی که قیمت بین 3300 تا 3330 تومان است، پایداری نرخ دلار محفوظ میماند.
۱۳۹۴/۰۲/۱۳

انتظار افت محسوسی در قیمت دلار

آنچه گذشت …  در تحلیل قبلی افت قیمت به زیر ۳۳۳۰ تومان را پیش درآمدی بر افت بیشتر قیمت دانستیم و همچنین به بازار رنج قیمت […]
۱۳۹۴/۰۲/۰۶

دلار و تقویت احتمال افت قیمت

فرضیه افت قیمت دلار به سمت 3000 تومان تقویت شد
۱۳۹۴/۰۱/۲۹

دلار در وضعیت بلاتکلیف

رشد قیمت بالای 3330 تومان خارج از انتظار بود...