۱۳۹۵/۱۱/۲۳
تحلیل تکنیکال حمایت خبهمن

حمایت خبهمن بسیار حساس و مهم است – تحلیل تکنیکال

در بررسی تحلیل تکنیکال نمودارهای گروه خودرو سازی بهمن به حمایت خبهمن برخورد کردیم که بسیار حساس و مهم است. بررسی رفتار قیمت در حمایت خبهمن
۱۳۹۴/۰۹/۱۶

بررسی خبهمن

تحلیل تکنیکال خبهمن تحلیل ارسالی توسط خانم مینا قاسمی در نمودار نماد خبهمن الگوی هارمونیک بت صعودی را داریم که PRZ یا همان ناحیه برگشتی در […]
۱۳۹۴/۰۸/۲۷

در امتداد روند ۲۷ آبان

بررسی تکنیکالی سهام در چند خط. کوتاه و مختصر #خبهمن - #ثنوسا - #وملت - #فنوال - #ولصنم - #ثنوسا
۱۳۹۴/۰۳/۱۲

در امتداد روند ۱۲ خرداد

بررسی سهام در چند خط: شتران - مبین - وبصادر - شاخص گروه خودرو - خساپا - خزامیا - خاور - خبهمن
۱۳۹۳/۱۲/۱۶
بررسی سهام بورس و فرابورس ایران

در امتداد روند ۱۶ اسفند – بررسی سهام

بررسی سهام بورس و فرابورس ایران: در این قسمت به تحلیل و بررسی سهام خگستر، ثباغ، وبیمه، ولغدر، خبهمن، کفرا، حفارس، ثباغ، وساخت پرداختیم.
۱۳۹۳/۱۰/۲۵

تحلیل تکنیکال خبهمن

در نمودار قیمت سهام گروه بهمن شاهد نوسان در قالب کانال صعودی بلند مدتی هستیم که در حال حاظر قیمت در محدوده کف کانال (۱۶۰ تومان)قرار […]