۱۳۹۴/۰۵/۲۷

در امتداد روند ۲۷ مرداد

خاهن حمایت مهمی را شکست - خپارس حمایت مهمی را تجربه میکند و نزدیک حدضرر است - خریخت به محدوده بازگشت نزدیک شد - پلاسک هم به حمایت یکساله نزدیک میشود - خاذین حساس شده - خاور نزدیک حدضرر
۱۳۹۴/۰۳/۲۳

در امتداد روند ۲۳ خرداد

بررسی مختصر و مفید چند سهم بورسی بکام        در نمودار سهم الگوی صعودی موچکی به نام پروانه تشکیل شده که انتظار می رود محدوده ۱۱۰ تومان […]
۱۳۹۴/۰۳/۱۶

در امتداد روند ۱۶ خرداد

پترول، ودی، غشاذر، تکمبا، خزامیا، خریخت، قنیشا، کرمان، ثشاهد
۱۳۹۴/۰۳/۰۲

بررسی ۱۰ سهم در یک نگاه

بررسی روند سهام بازار و حمایتها و مقاومتهای مهم
۱۳۹۴/۰۲/۱۳

زنگ خطر در خریخت به صدا آمد

در ۳ ماهه گذشته، سهام خریخت توانسته است با رشدی خیره کننده بازدهی ۱۴۰ درصدی را نصیب سهامداران وفادار خود کند. اما اکنون پس از لمس […]