۱۳۹۳/۱۲/۰۲

وملت – غمینو – خودرو

وملت : در نمودار روزانه وملت احتمال شکل گیری الگوی سر و شانه معکوس وجود دارد که در حال حاضر قیمت در شانه راست الگو قرار […]
۱۳۹۳/۱۱/۰۵

حمایت معتبر خودرو کجاست؟

قیمت سهام ایران خودرو در آستانه نزدیک شدن به حمایتهای 9 ماهه خود
۱۳۹۳/۱۱/۰۲

وبصادر – خودرو – آکنتور – ثنوسا

وبصادر     قیمت به محدوده حمایتی ۶۸ تومان که بسیار حساس و با اهمیت است رسیده، لذا در حالی که هنوز علائمی از بازگشت قیمت وجود ندارد، […]