۱۳۹۴/۰۷/۲۴

سکه امامی در مسیر رشد قیمت

سیگنال رشد مجدد قیمت سکه امامی با هدف 975 و 980 هزار تومان صادر شده و مادامی که قیمت بالای 935 قرار دارد، این سیگنال معتبر است.
۱۳۹۴/۰۶/۰۸

سکه امامی بعد از شکست ۹۰۰ هزار تومان

در حالی که به نطر میرسد قیمت سکه باری دیگر به سمت 945 هزار تومان حرکت کند، اما در میان مدت احتمال افت قیمت به زیر 850 وجود دارد.
۱۳۹۴/۰۵/۲۵

سکه امامی پس از تحقق هدف

سیگنال اولیه رشد در سکه امامی صادر شده، اما برای تایید این سیگنال گذر از مقاومت 900 هزار تومان مورد توجه خواهد بود.
۱۳۹۴/۰۴/۲۴

تحلیل تکنیکال سکه امامی

بازگشت قیمت به سمت 900 هزار تومان احتمالا پولبک به حمایت مهم شکسته شده باشد. انتظار افت بیشتر سکه امامی وجود دارد.
۱۳۹۴/۰۴/۱۴

سکه امامی و احتمال شکست ۹۰۰ هزار تومان

سکه امامی هدفهای هیجانی 880 و 850 را دنبال میکند
۱۳۹۴/۰۴/۰۷
حمایت قیمت سکه

مروری بر حمایت قیمت سکه امامی در بازار ایران

در این بررسی قصد داریم به بررسی مجدد حمایت قیمت سکه بپردازیم و با توجه به شرایط موجود تصمیم معاملاتی مناسبی بگیریم.
۱۳۹۴/۰۳/۳۰

سکه هدف ۹۰۰ هزار تومان را محقق کرد

در این تحلیل: گرچه هنوز هدف 880 را میتوان متصور بود، اما 900 هم حمایت موثری است.
۱۳۹۴/۰۳/۲۴

احتمال افت بیشتر سکه امامی

در این تحلیل: افت قیمت به زیر 930 هزار تومان در قیمت سکه امامی راه افت بیشتر قیمت را هموار کرد.
۱۳۹۴/۰۳/۱۸

قیمت سکه امامی در مسیر ۹۰۰ هزار تومان

افت قیمت طلا در بازار جهانی بهانه هدف 900 را به سکه خواهد داد.