۱۳۹۳/۱۲/۱۶

فاراک-ونفت-خشرق

فاراک: شنیده ها حاکی از برنده شدن فاراک در مناقصه پروژه گوگرد سازی در پارس جنوبی می باشد. همچنین زمزمه هایی از تعدیل مثبت ۲۰ درصدی […]
۱۳۹۳/۱۱/۲۵

شنیده هایی از چکاوه – خکار – ثنوسا

چکاوه شنیده ها حکایت از احتمال افزایش سرمایه ۱۰۰۰ درصدی چکاوه دارد. خکار گفته می شود این شرکت افزایش سرمایه ۱۳۵ درصد در دستور کار خود […]
۱۳۹۳/۱۱/۲۳

شایعاتی از کماسه – ارفع

کماسه براساس اخبار واصله از بازار کماسه افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی خود را برای بورس ارسال کرده و منتظر کسب مجوز از سازمان است. ارفع شایعاتی […]
۱۳۹۳/۱۱/۱۴

شایعاتی از شاوان – سنگ آهنی ها – کحافظ

شاوان شنیده شده که شاوان با تعدیل مثبت ۴۰ درصدی بزودی بازگشایی می شود. دوقلوهای سنگ آهنی شنیده می شود شورای نگهبان با کاهش ۵ درصدی […]
۱۳۹۳/۱۱/۰۲

شنیده شده از خکاوه، گروه دارویی، ختراک و شخارک

خکاوه شنیده شده خکاوه به زودی از محل قرارداد با شرکت ولوو از زیان خارج خواهد شد و صادرات سال ۹۳ و ۹۴ چند برابر خواهد […]