۱۳۹۴/۱۰/۱۲

ادامه روند صعودی در قنیشا

امسال این سومین باریست که شاهد تشکیل الگوی صعودی در این سهم هستیم. اولین بار با تشکیل الگوی هارمونیک پروانه شاهد برگشت از ۸۰ تومان بودیم. […]
۱۳۹۴/۰۸/۲۴

قنیشا و سیگنال مجدد رشد

تحلیل تکنیکال قنیشا و بررسسی روند قیمتی سهم
۱۳۹۴/۰۷/۲۶

تایید سیگنال قنیشا

تایید اولیه سیگنال رشد در قنیشا
۱۳۹۴/۰۷/۱۳

بررسی مجدد قنیشا

تحلیل تکنیکال قند نیشابور و روند آتی ان
۱۳۹۴/۰۳/۳۰

در امتداد روند ۳۰ خرداد

رمپنا,فسرب,سمگا,فمراد,وپترو,قنیشا,وگستر,کاذر
۱۳۹۴/۰۳/۱۶

در امتداد روند ۱۶ خرداد

پترول، ودی، غشاذر، تکمبا، خزامیا، خریخت، قنیشا، کرمان، ثشاهد
۱۳۹۴/۰۲/۱۹

تحلیل هارمونیک قنیشا

قندی ها جزو آن دسته از سهمها هستند که کل صعود گذشته خود را اصلاح کردند و مجدد به کفهای تاریخی و پایین ترین قیمت های معامله […]