۱۳۹۴/۱۱/۱۴

مروری بر روند قیمت وتجارت

آنچه گذشت …. در تحلیل قبل اشاره به شکست خط گردن الگوی سروشانه کف در نماد وتجارت داشتیم. هدف سروشانه را ۱۵۰-۱۵۵ و مقاومت را ۱۳۴ […]
۱۳۹۴/۱۱/۰۴

تحلیل تکنیکال بانک تجارت

در نماد وتجارت مقاومت مهم و تاثیر گذار ۱۱۲ تومان را داشتیم که خط گردن الگوی سروشانه صعودی نیز در همین قیمت قرار گرفته است. امروز […]
۱۳۹۴/۰۷/۰۵

تحلیل وتجارت (ارسال دانشجویی)

وتجارت در محدوده حمایتی مهم قرار دارد، لذا در صورتیکه علائم برگشت دیده شد میتوانیم اقدام به خرید سهم نماییم. پس باید منتظر واکنش مثبت بمانیم.
۱۳۹۴/۰۵/۲۶

تحلیل تکنیکال وتجارت

در حالی که قیمت به باند حمایتی مهمی و نزدیک به خط روند رسیده، اما برای رشد پایدار احتیاج به زمان دارد، لذا با دید میان مدت هنوز برای خرید مناسب نیست.
۱۳۹۴/۰۳/۲۳

در امتداد روند ۲۳ خرداد

بررسی مختصر و مفید چند سهم بورسی بکام        در نمودار سهم الگوی صعودی موچکی به نام پروانه تشکیل شده که انتظار می رود محدوده ۱۱۰ تومان […]
۱۳۹۴/۰۱/۲۲

پایان رشد وتجارت کجاست؟

بازگشایی با گپ مثبت نماد وتجارت و تقاضای پر هیجان برای این سهم مارا بر آن داشت تا بررسی تکنیکی روی آن داشته باشیم. در نمودار قیمت […]