۱۳۹۵/۰۲/۰۵

در امتداد روند ۵ اردیبهشت ۹۵

تحلیل های کوتاه و خواندنی سهام ونفت امروز سیگنال رشد سهام سرمایه گذاری نفت با شکست ۲۵۵ تومان صادر شد. مهمترین مقاومت پیش روی سهم ۳۰۰ […]
۱۳۹۴/۱۲/۰۱
تکنیکال سهام بورس و فرابورس تهران

تکنیکال سهام – در امتداد روند ۲ اسفند ۹۴

تحلیل تکنیکال سهام بورس و فرابورس ایران: در این قسمت تحلیل تکنیکال سهام وپترو، وآتی، ومعادن، دفارا، قشکر، شاوان، شلیا، ونفت را میخوانیم.
۱۳۹۴/۰۶/۰۸

درامتداد روند ۸ شهریور

شتران و پولبک، وانصار و حکشتی با سیگنال فروش، حتاید در وضعیت فالو، ونفت هنوز سیگنال رشد ندارد، تکمبا و حمایتی حساس
۱۳۹۴/۰۵/۲۶

در امتداد روند ۲۶ مرداد

ونفت حمایت مهمی را شکست - کفرا همچنان رنج ماند - بترانس سیگنال مجدد رشد را صادر کرد و حدضرر خود را ارتقاء داد - بکاب در حال پولبک به پرچم
۱۳۹۴/۰۳/۲۳

در امتداد روند ۲۳ خرداد

بررسی مختصر و مفید چند سهم بورسی بکام        در نمودار سهم الگوی صعودی موچکی به نام پروانه تشکیل شده که انتظار می رود محدوده ۱۱۰ تومان […]
۱۳۹۴/۰۳/۰۲

بررسی ۱۰ سهم در یک نگاه

بررسی روند سهام بازار و حمایتها و مقاومتهای مهم
۱۳۹۴/۰۲/۲۷

در امتداد روند ۲۷ اردیبهشت

تپکو، خگستر، دکوثر، شکربن، ونفت، خپارس، غالبر، ولغدر، فاذر، واتی
۱۳۹۴/۰۱/۳۱

در امتداد روند ۳۱ فروردین

حفارس، وزمین، خکاوه، ونفت، پترول، فاراک
۱۳۹۴/۰۱/۲۵

در امتداد روند ۲۵ فروردین

دجابر، پردیس، قاسم، بالاس، فاراک، تکمبا، خودرو، وبصادر، وبملت، ونفت، بترانس، فاذر، خشرق