۱۳۹۴/۱۱/۲۴
بررسی و تحلیل سهام بورس

در امتداد روند ۲۴ بهمن

بررسی مختصر و مفید تکنیکالی چند سهم بازار بورس
۱۳۹۴/۰۴/۳۱

در امتداد روند ۳۱ تیر

تحلیل مختصر چند سهم بورسی: خچرخش،غشصفا،خپارس،خاور،سمگا،پخش،وگردش،خشرق،آکنتور،ثاخت،ثتران،پترول،تاپیکو،غشاذر،شپدیس
۱۳۹۴/۰۳/۲۳

در امتداد روند ۲۳ خرداد

بررسی مختصر و مفید چند سهم بورسی بکام        در نمودار سهم الگوی صعودی موچکی به نام پروانه تشکیل شده که انتظار می رود محدوده ۱۱۰ تومان […]
۱۳۹۴/۰۳/۱۶

در امتداد روند ۱۶ خرداد

پترول، ودی، غشاذر، تکمبا، خزامیا، خریخت، قنیشا، کرمان، ثشاهد
۱۳۹۴/۰۳/۱۰

در امتداد روند ۱۰ خرداد

بررسی کوتاهی از سهام بازار بورس (بیش از 16 سهم بررسی شد)
۱۳۹۴/۰۲/۱۳

پترول محصور در حمایتها و مقاومتها

پترول سهمی پر حاشیه که همیشه در سقف قیمت با آمدن خبرهای خوب و شایعات رویایی شروع به ریزش می کند و در کف قیمت با […]
۱۳۹۴/۰۱/۳۱

در امتداد روند ۳۱ فروردین

حفارس، وزمین، خکاوه، ونفت، پترول، فاراک
۱۳۹۴/۰۱/۲۳

در امتداد روند ۲۳ فروردین

وبیمه، پترول، حسینا، حکمت، غپاک، وبشهر، حسینا