۱۳۹۴/۱۲/۱۰
در امتداد روند

در امتداد روند ۱۰ اسفند ۹۴

اول از همه به خاطر تاخیر در ارسال تحلیلها به دلیل کسالت جسمی عذرخواهی میکنم. در امتداد روند ۱۰ اسفند؛ بررسی تکنیکالی سهام خاور، شبندر، کفرا، […]
۱۳۹۴/۰۷/۲۵

تحلیل تکنیکال کفرا

تحلیل تکنیکال کفرا نوسانات سهم بسیار شبیه به الگوی سروشوانه کف می باشد. خط گردن الگو ۹۵۰ تومان و اولین مقاومت پیش رو ۸۴۰-۸۴۵ تومان هست. […]
۱۳۹۴/۰۵/۰۶

در امتداد روند ۶ مرداد

خکاوه, وساپا، واتی، کماسه، پارسان، کفرا، حپترو، وانصار، خاور، وبصادر
۱۳۹۴/۰۳/۱۰

در امتداد روند ۱۰ خرداد

بررسی کوتاهی از سهام بازار بورس (بیش از 16 سهم بررسی شد)
۱۳۹۳/۱۲/۲۵

بررسی تکنیکی ۵ سهم

◆ ارفع: در نمودار قیمت شاهد شکل گیری واگرایی مثبت هستیم، لذا شرایط رشد قیمت در حال تقویت است و این در حالی است که الگوی […]
۱۳۹۳/۱۲/۱۶
بررسی سهام بورس و فرابورس ایران

در امتداد روند ۱۶ اسفند – بررسی سهام

بررسی سهام بورس و فرابورس ایران: در این قسمت به تحلیل و بررسی سهام خگستر، ثباغ، وبیمه، ولغدر، خبهمن، کفرا، حفارس، ثباغ، وساخت پرداختیم.