۱۳۹۴/۰۷/۰۷

مروری بر کفپارس

هدف 335 تومان در کفپارس محقق شد، اما هنوز سیگنال مطمئن برای رشد قیمت دریافت نشده است.
۱۳۹۴/۰۵/۲۷

تحلیل تکنیکال کفپارس

نماد کفپارس برای رشد پایدار نیاز به صرف زمان دارد، این در حالی است که انتظار افت تا حدود 335 دور از ذهن نیست.
۱۳۹۴/۰۵/۱۳

در امتداد روند ۱۳ مرداد

فایرا و حمایتهای 380 تا 390 - تکمبا داخل کانال رنج - کفپارس مشکوک به افت قیمت - کترام در محدوده حمایتی، اما نامساعد
۱۳۹۴/۰۳/۲۳

در امتداد روند ۲۳ خرداد

بررسی مختصر و مفید چند سهم بورسی بکام        در نمودار سهم الگوی صعودی موچکی به نام پروانه تشکیل شده که انتظار می رود محدوده ۱۱۰ تومان […]
۱۳۹۴/۰۳/۰۲
حمایت سهم

بررسی مقاومت و حمایت سهم ها در یک نگاه

حمایت سهم های بورس تهران و بررسی یازده سهم از گروه های مختلف بورس. بررسی سیگنالهای خرید و فروش سهام بررسی شده در این تحلیل.
۱۳۹۴/۰۲/۱۹

در امتداد روند ۱۹ اردیبهشت

کفپارس سهم در یک روند نزولی میان مدت قرار دارد که به نظر می رسد این روند همچنان ادامه داشته باشد. البته در نمای کوتاه مدت […]