آدرس

مشهد، هاشمیه 16، مجتمع تجاری کریستال، طبقه دوم، واحد 202

تلفن همراه

09157959159

تلفن ثابت

05138704118