فصل اول: سطح تریدر مبتدی

آزمون معاملات فیوچرز و دوطرفه با اهرم

معاملات دوطرفه در فارکس که نتیجه معاملات فیوچرز (آتی) است، یکی از مهمترین مفاهیم پایه در فارکس است. این آزمون با هدف اطمینان از یادگیری شما تدوین شده. لذا با پاسخ به سوالات این آزمون می‌توانید از میزان یادگیری خود مطمئن شوید.

اگر آماده هستید و از یادگیری این مفاهیم مطمئن هستید، آزمون را شروع کنید.


آزمون معاملات فیوچرز و دوطرفه با اهرم