فصل اول: سطح تریدر مبتدی

آزمون مارجین و فری مارجین

دو مفهوم معاملاتی مهم در دو درس قبلی تشریح شده است:

  1. مفهوم مارجین: مقدار پول مورد نیاز برای شروع معامله در فارکس
  2. مفهوم فری مارجین: مقدار پول آزاد برای شروع معامله جدید

با توجه به ارتباط این دو موضوع با همدیگر، در این آزمون هر دو مفهوم فوق مورد سوال خواهد بود. پس اگر تصور می‌کنید که این دو مفهوم معاملاتی در فارکس به به خوبی درک کردید، آماده شروع این آزمون هستید. پس آزمون را شروع کنید.


آزمون مارجین و فری مارجین